Sr. Salvador Alemany

Sr. Salvador Alemany

El dia 13 de juliol de 2010 en la celebració de la V Trobada Anual de Fòrum Carlemany, es va nomenar Soci d’Honor de l'associació al Sr. Salvador Alemany el qual va oferir una conferència titulada "Perquè l'economia torni a funcionar: decisions, actituds i compromís".