Reconeixement Falcó Carlemany

Tornar
Sra. Montserrat Fontané i Sr. Josep Roca

Sra. Montserrat Fontané i Sr. Josep Roca

El dimarts 5 de juliol de 2011 a l'acte de celebració de la VI Trobada Anual de Fòrum Carlemany es va atorgar als Srs. Montserrat Fontané i Josep Roca, el Reconeixement cívic i social "Falcó de Carlemany" i se li va lliurar la figura amb el falcó símbol de Fòrum Carlemany.