Consell assessor

És un òrgan consultiu que assessora la Junta Directiva i l’ajuda a formular els plantejaments estratègics a llarg termini.

Les persones que formen part del Consell Assessor són: