Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan delegat per l’Assemblea per al govern i administració de l’Associació, que impulsa i dirigeix el dia a dia de tota l'activitat de Fòrum Carlemany.
 
La Junta Directiva estarà formada per un mínim de tres membres i un màxim de nou, entre ells s’haurà de designar un President, un Secretari i un Tresorer, d’acord amb les necessitats del Programa d’Actuació de cada Junta.