Què és Fòrum Carlemany?

És una associació sense ànim de lucre que neix a Girona l'any 2003 impulsat per unes 60 empreses, que comparteixen dos grans objectius
 
  • L'excel·lència en la gestió empresarial 
  • La millora contínua de les seves empreses

 

Per contribuir a l'assoliment d'aquests objectius, es dóna suport a l'intercanvi de coneixements i experiències a través de l'eina del Benchmarking, tècnica de gestió empresarial, que pretén descobrir i definir els aspectes que fan que una empresa sigui més rentable que un altre, per després adaptar el coneixement adquirit a les característiques de la nostra pròpia empresa, més de 300 directius hi participen actualment als 11 grups creats.

 

 


Missió
La Missió de Fòrum Carlemany és crear un espai i front comú on emprses que comparteixen inquietuds en la millora continua per assolir l'excel·lència en la gestió empresarial, s'ajuden a desenvolupar-se i a millorar la seva competitivitat global, utilitzant l'intercanvi de coneixement i d'experiències.
Visió
La Visió de Fòrum Carlemany és assolir el creixement del nivell dels directius i la competitivitat de les empreses. Alhora, ser un referent empresarial i influir en la societat com a motor de millora i desenvolupament de progrés. 
 
Principis
Els Principis de Fòrum Carlemany són: 
 
  • Independència
  • Compromís
  • Rigor (social, empresarial i amb el Fòrum)
  • Confidencialitat
Valors

Els Valors de Fòrum Carlemany són: 

  • Treball en equip
  • Proactivitat
  • Coneixement compartit
  • Humanisme