JORNADA DEDUCCIONS FISCALS R+D+I GIRONA

El proper 15 de maig tindrà lloc la  Jornada Deduccions Fiscals per activitats de R+D+I i sobre les novetats que aporta la nova Llei d'Emprenedoria en aquest sentit.
 
L'objectiu d'aquesta jornada és exposar els principals trets característics i exemples pràctics sobre la via de finançament de les deduccions fiscals per la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica, així com les novetats en la seva aplicació introduïdes per la Llei 14/2013, de 27 de Setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. 
 
En matèria de deduccions a projectes l'R+D+I l'Administració Central ha consolidat tota un sèrie d'incentius que poden permetre a una empresa generar una deducció fiscal d'entre un 12 i fins a un 42% de les despeses d'un projecte d'R+D+I. A més a més, la nova Llei d'emprenedors (publicada a finals de setembre) materialitza per primer cop, la figura del crèdit fiscal. Això permet deduir-se de manera directa les deduccions acumulades, que fins ara no es podien aplicar per manca de beneficis, per a la seva reinversió en activitats d'R+D+I. Tot això amb gran seguretat jurídica gràcies al sistema d'informes motivats vinculants (IMV). 
 
Malgrat la plena vigència i potencial del sistema d'incentius fiscals a la innovació es constata un baix nivell d'aplicació entre el teixit empresarial - especialment entre les PIMES - potser degut al desconeixement de les mateixes. Per aquest motiu Acció llança un programa d'actuacions complementaries a la oferta privada per facilitar-hi a les empreses l'accés. 
 
De la mà de ponents especialitzats en aquesta jornada veurem: 
 
· Les principals característiques dels incentius per projectes d'R+D+I, el marc normatiu que els regula així com la manera d'utilitzar-los i certificar-los amb el sistema d'IMV. 
· Les novetats incloses a la Llei 14/2013 de l'emprenedor, en particular els requisits necessaris per poder acollir-se al recentment aprovat crèdit fiscal. 
· El concepte del Patent Box i els principals aspectes a tenir en compte a l'hora d'aplicar-s'ho. 
 
Programa 
 
9:30h Benvinguda i presentació de la Jornada, a càrrec de: 
El Sr. Àlex Brossa, Responsable de Projectes d'Innovació del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. 
El Sr. Ferran Rodero, Delegat a Girona d'Acció. 
 
10:00h Oportunitats fiscals a la innovació i a la transferència de tecnologia 
Sr. Xavier Viñas, Gerent d'Unitat de Negoci d'Innova Experts S.L. 
 
11:00h Seguretat jurídica a través del sistema d'IMV 
Sr. Oscar Nevot, Director de Desarrollo de Certificación de Proyectos de 
I+D+i de SGS ICS IBERICA, S.A.U. 
 
11:30h El sistema d'incentius fiscals a la innovació i el Programa de suport dels incentius fiscals d'ACCIÓ” 
Sra. Eugenia Guerrero, Departament de R+D empresarial d'Acció. 
 
12:10h Torn obert de preguntes 
 
12:30h Cloenda 
 
Reunions personalitzades 
 
De 12:30 a 14:00h s'obrirà la possibilitat d'entrevistar-se amb els ponents participants per comentar el seu projecte. 
Cada reunió tindrà una durada màxima de 30 minuts i caldrà sol·licitar-la a través de la bústia alex.brossa@parcudg.com; en aquest mateix correu també es poden fer les inscripcions a la Jornada.
 

0 Comentaris
Afegir comentari