FORMA I INSEREIX 2015

Us informem que al DOGC del 9 de juliol, (núm. 6909) es va publicar l’Ordre EMO/203/15 bases de l’Ordre EMO/185/14, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa Forma i Insereix, i s’obre la convocatòria de la línia 1, adreçada a empreses, per al 2015.
                                                                                                                                 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2015.
 
L’objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions per a l’execució d’accions formatives amb la modalitat de compromís de contractació de com a mínim el 60 % de l’alumnat atorgat, que preferiblement hauran d’estar en situació d’atur i demandants d’ocupació (DONO) i haver realitzat, almenys, el 75 % de l’especialitat o itinerari formatiu.
 
La contractació haurà de ser de caràcter indefinit o per a un període inicial mínim de sis mesos a jornada completa, o el temps equivalent en cas que la contractació sigui a temps parcial
 
Els beneficiaris poden ser empreses amb establiment operatiu a Catalunya, associacions empresarials, gremis o altres entitats amb personalitat jurídica pròpia.
 
Les accions de formació s’adrecen prioritàriament persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), que han de ser com a mínim el 80% dels participants en l'acció formativa sol·licitada, sens perjudici de la participació de persones treballadores ocupades i inscrites a les oficines de treball. 
 
En aquest sentit, l’empresa que realitzi la contractació pot proposar la participació de persones treballadores pròpies que s’hagin incorporat en els darrers 3 mesos a l’empresa o bé requereixin la formació específica impartida en el marc d’aquesta Ordre per necessitat d’adaptació al lloc de treball.
 
La sol·licitud s’ha de presentar mitjançant l’aplicació informàtica del Servei d’Ocupació de Catalunya (GIA:Gestió Integrada d’Accions), disponible a la web del SOC (www.oficinadetreball.gencat.cat) així com en suport paper, juntament amb la resta de la documentació, de forma presencial i preferentment a la xarxa d’oficines de gestió empresarial (a Girona, a la seu de l’edifici de la Generalitat de Catalunya o a la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació).
 
Els impresos de sol·licitud els podeu trobar a les següents webs: www.gencat.cat/canalempresa, www.gencat.cat/ovt, www.gencat.cat/empresaiocupacio, www.ofiicinadetreball.gencat.cat i també a l’aplicatiu GIA.
 
Per a més informació cliqueu aquí

0 Comentaris
Afegir comentari