FINANÇAMENT DE PROJECTES REACTIVACIÓ INDUSTRIAL

Us comuniquem que en el DOGC núm. 6640, de 10 de juny de 2014, es va publicar l’Ordre EMO 1227/2014, per la qual es fa pública la convocatòria per a l’any 2014 de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial.
 
Les sol·licituds s’han de formalitzar a través de la pàgina web del portal Finempresa i cal presentar-les a la Direcció General d’Indústria o bé a qualsevol de les oficines de gestió empresarial (a Girona, a l’edifici de la seu de la Generalitat de Catalunya o a la Cambra de Comerç de Girona).
 
La tipologia dels projectes objecte de l’ajut és:
 
Projectes d’inversió per a la implantació de creació de nous establiments industrials o l’ampliació dels existents i que comportin la creació de nous llocs de treball.
Plans de millora de la competitivitat, ja sigui mitjançant el desenvolupament de nous productes o la incorporació de sistemes de producció avançats, que contribueixin a la reactivació induatrial i generin ocupació neta.
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2014 o fins a l’exhauriment del pressupost.
 
Per a més informació podeu consultar la web del Departament d’Empresa i Ocupació o bé al portal Finempresa (www.finempresa.cat).
 

0 Comentaris
Afegir comentari