CONSELLS DE SEGURETAT EN L'ÚS DE TELÈFONS MÒBILS-CAMPANYA "NO ET QUEDIS IMMÒBIL"

Tota la informació  es pot localitzar al següent link:

 

http://mossos.gencat.cat/ca/prevencio/mobils/

 

Entre d’altres cal destacar que hi trobareu:

- Consells de seguretat per protegir el mòbil

- Els passos que cal seguir en cas de sostracció o pèrdua del mòbil.

 

0 Comentaris
Afegir comentari