Grup Gestió de Persones

Al grup de benchmarking Gestió de Persones, es mou la necessitat i l'interès de compartir i aprendre a través de les experiències dels altres. Cada reunió es subdivideix en diferents parts; l'exposició d'un tema, el torn de preguntes i debat entre els participants i un últim torn on tothom explica la seva experiència de l'últim període i que pugui aportar algun aprenentatge a la resta. 
 
Coordinadors dels grup:
 
Carolina Blanco PREFABRICATS PLANAS
 
David Carbonés

Empreses participants al grup