Grup Enginyeria R+D+i

Debat i comenta temes d'enginyeria R+D+i, que d'una manera genérica o específica afecten a les empreses del grup.
 
La diversitat de les empreses existent en aquest grup, fa que es tractin temes des del punt d'afectació sectorial o individual.
 
La millor manera d’explicar les sessions del nostre grup és donant exemples de temàtiques proposades a tractar en futures sessions, així com algunes de les ja realitzades.
 
Els temes tractats fins ara han estat per exemple:
 
- Gestió de la innovació
- Organització per innovar
- Gestió de proyectes
- Gestió del disseny
- Innovació centrada en usuaris (user-friendly)
- Estratègies de disseny
- Projectes de “doble carril” (Win-win)
- Nous models de Negoci
- Cultura de la Innovació
- Nous processos estratègics
- Compres Innovadores
- Innovar utilitzant les TIC.
 
Futurs temes a tractar: 
 
- Empremta de Carboni. - Gestió de la innovació - ESR (Empresa Socialment Responsable) - Com gestionem equips multidisciplinaris - Anàlisi del Valor - Com explicar la innovació dins a casa - DFMA (Design for Manufacturing and Asemmbly) Com fer per què la gent nostra no rebutgi el procés d'innovar - Imatge Visual Corporativa. - Gestió dels equips, de les persones - Concepte de Valor (equilibri entre la Funció i el Cost) - Equilibri disseny vs. cost. - Aliances estratègiques, Open Innovation,... - Anàlisi del Cicle de Vida. - Cultura innovadora i creativa dins l'empresa... - Design To Cost. - Temes de finançament intern/extern... - Com detectar/anticipar-se a les tendències. - Nous materials per a la fabricació. - Intel·ligència Emocional. - Design To Recicling. - Com implementar una bona cultura de la innovació dins l'empresa... - Project Management. - Com diferenciar de formas senzilla si és Investigació, Desenvolupament o Innovació. - Design To Manufacturing. - Marcatge del CE a les màquines (normatives,..). - Certificacions i informes motivats - UNE166000-(1,2,3…) .- ISO
 
 
 
Coordinadors del grup:
 
 
Guillem Quintana EURECAT
Elena Beltran  SANT DALMAI
Xevi xirgu PCiT
 

Empreses participants al grup