Grup Club de l'empresari

El grup està composat d'empresaris implicats en la gestió de la seva empresa, en els quals es dona la característica de posseir una participació significativa de la seva societat.
El Club de l’empresari es un grup que pretén mitjançant la posada en comú de les diferents experiències dels seus membres la millora continua.
El funcionament és el de la discussió d’un tema monogràfic fixat pels coordinadors, plantejant cada membre la seva opinió, postura o plantejament amb la mesura d’aportar diferents punts de vista i reflexions.
La periodicitat és trimestral, i acabant la sessió anem a dinar amb algun personatge distingit que ens aporti quelcom diferent. 
 
Coordinadors del grup:  
 
 
Jan Andreu GARATGE ANDREU
 
Sandra Masoliver MASOLIVER GRUP
 

Empreses participants al grup