Grup Carlemanys Juniors

Joves de fins a 35 anys podran entrar a formar part d’aquest grup. A partir dels 40 anys pasaran als grups d’Alta Direcció o Club de l’empresari. 

- Perfil de membres: 

o Joves empresaris que hagin creat la seva empresa (o negoci amb vocació empresarial) i que no tinguin suficient estructura directiva per nodrir a cap altre grup de Benchmarking. 

o Successors de propietaris d’empreses sòcies del Fòrum Carlemany que s’estiguin incorporant a les seves empreses amb vocació de continuïtat i d’assumir el relleu generacional en un futur. 

 

Coordinadors dels grup 

Francesc Planas PREFABRICATS PLANAS

Marc Puignau PEIXOS PUIGNAU 

 

Empreses participants al grup