Grup Administració i Finances

Aquest grup està dirigit a responsables de l'àrea Econòmica de l'empresa, persones que ocupin càrrecs directius tant dins l'àrea d'administració com la de finances, o a les dues a la vegada, en un marc obert de diàleg compartit.
Com la resta de grups es reuneixen una tarda al trimestre per a posar en comú experiències sobre un tema proposat pels coordinadors durant la reunió anterior.
Propostes de millora en capitalització de circulant, en cobertures de risc tant d'actiu fixa com circulant, en polítiques de negociació bancària, en oportunitats d'obtenció de recursos a través de les administracions públiques, en fórmules de cobro / pagament, en eines de control informàtic, en processos d'auditories tant externes com internes, en càlculs, controls i penalitzacions de controls pressupostaris, en contabilitzacions de costos, en eines de lideratge d'equips, en organitzacions d'estructures de filials a l'estranger, etc.
Són propostes que es troba en el dia a dia qui dirigeix una àrea econòmica i que moltes vegades s'han de portar a terme en el vertigen de la soledat. Què millor que poder compartir experiències amb d'altres organitzacions!  
 
Coordinadors del grup:
 
German Dominguez CUATRECASAS
 
Marc Rufí  AUGI

Empreses participants al grup