Grup Assistants de Direcció

Els objectius del grup d'Assistants de direcció creat aquest any 2016, són: 

·         Compartir operatives de treball i sinergies que poden beneficiar tant a la Direcció com a altres equips de gestió de l’empresa.

·         Tractar temes d’interés comú per conseguir millores que repercuteixin en les millores de funcionament propies i dels altres grups de benchmarking.

Coordinadores del grup:
 
Emma Graupera CUATRECASAS
 
Guillemina Coromina PGA Catalunya Resort

Empreses participants al grup :